© 2019 by Broekaart Air&Sea Services   -   B-ASS keychains & badges

Geniale ideeën HQ - Pastoor Smuldersstraat 31, Kloosterzande, Nederland

keychains@airandsea.nl

  • Instagram

Algemene voorwaarden

per 01-04-2019

 

B-ASS Keychains & Badges is onderdeel van Broekaart Air & Sea Services geregistreerd onder KvK nummer 59298987.

​Deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig op de levering van producten en diensten uit B-ASS Keychains & Badges en zijn niet van toepassing op de overige diensten van Broekaart Air&Sea Services.

 

 

 

 

 

Offerteprocedure

In principe worden alle offertes aangevraagd via de website of aan u aangeboden. Elke offerte heeft een geldigheid van 30 dagen, deze staat ook weergegeven op de offerte zelf.

Onze offertes zijn vrijblijvend. Desalniettemin zullen we bij misbruik om een voorschot vragen die verrekend zal worden als de offerte tot een bestelling leidt.

 

Een offerte bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:

  • Kosten per stuk, compleet product.

  • Transportkosten binnen Nederland (PostNL).

  • Grof ontwerp van het compleet product.

Eventueel komt daar nog bij:

  • Malkosten (eenmalig).

  • Ontwerpkosten.

  • Transportkosten buiten Nederland.

 

Wij zullen een duidelijke offerte bieden met alle kosten. Geen verassingen achteraf.

 

Levering en transport

Afhankelijk van de complexiteit van het product, bedraagt de tijd tussen akkoord en levering 3-4 weken. Wij nemen geen verantwoording voor vertraging op deze levertijd door factoren die buiten onze macht vallen. Wel zullen wij dit tijdig communiceren en met de klant samenwerken om ongewenste gevolgen op te lossen.

 

Binnen Nederland worden de producten geleverd via PostNL, standaard pakketdienst. Voor orders onder 10kg zullen we een vast tarief van €7,50 incl. BTW in rekening brengen.

Voor orders boven 10kg en transport naar het buitenland worden de kosten per order berekend.

 

Verlies of beschadiging tijdens transport valt onder de verantwoording van de transporteur. De klant dient eventuele schade direct te melden bij in ontvangst name van de producten. Zowel aan de postbode als aan ons.

 

Betaling

Zodra de offerte en het ontwerp akkoord zijn zal een factuur opgemaakt worden. De volledige betaling van de factuur dient te geschieden voorafgaand aan de productie van de bestelling. Dit binnen 30 dagen na het opmaken van de factuur. Pas wanneer de betaling volledig ontvangen is, zal de productie in gang gezet worden.

Is de factuur niet voldaan binnen 30 dagen na de factuurdatum, dan vervalt de factuur en vervalt de offerte.

 

Eigendom

Omdat betaling geschied voorafgaand aan productie, is de klant eigenaar van een te maken product. Dit betekend dat wij een verplichting hebben dit product te leveren. In principe is de klant dus eigenaar van het product, maar ligt de verantwoording nog altijd bij ons als leverancier. Pas op het moment dat de bestelling ontvangen wordt door de klant, wordt deze verantwoordelijkheid overgedragen.

 

Indien er mallen gemaakt moeten worden voor een product rekenen wij hiervoor een eenmalige kost. Mallen blijven eigendom van de fabriek en wij dragen hiervoor ook de verantwoording mocht de mal onderhoud nodig hebben. Mallen worden 12 maanden bewaard na de laatste bestelling, hierna worden ze vernietigd en hergebruikt. De klant zal hiervan tijdig op de hoogte gesteld worden.

 

Garanties en milieu

Wij garanderen dat de producten geleverd worden zoals de geaccordeerde tekening en ontwerp. De aantallen van de bestelling kunnen variëren met +/- 2% Dit zullen wij niet doorbelasten aan de klant en ook niet vergoeden, dit is een gevolg van een foutmarge in het productieproces die buiten onze macht ligt.

 

B-ASS Keychains & Badges is er trots op dat wij werken aan een beter milieu. Dit betekend dat wij al onze restmaterialen recycleren, onze energiebehoefte zo laag mogelijk houden en constant werken aan de efficiëntie en vergroening van het productieproces.

 

 

Vragen en onduidelijkheden? Bekijk de meest gestelde vragen op de FAQ of neem contact met ons op!